Nieprzetarty Szlak » Teatr Promienistych

Teatr Promienistych

Pochodzenie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie

Rok założenia: 1982, Lublin


Krótka historia:

Założony został przez Michała Stanowskiego w październiku 1982 r., przy Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na zaproszenie dyrektora Kazimierza Olszowego, w roku 1990 teatr przeniósł się do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie. Właśnie w tym czasie w działania teatralne włączyła się wychowawczyni internatu SOSW, pani Barbara Adamczyk. Dziś opiekunem teatru jest pani Katarzyna Rak.

Zespół ten od wielu lat organizuje tradycyjny „Bal”, jako wspaniały gospodarz dba o dobry, ciepły klimat. Z inicjatywy Barbary Adamczyk co roku, podczas Spotkań, odbywają się „wieczory przy świecach” – spotkania instruktorów – tak ważne dla budowania więzi wśród osób zajmujących się teatrami osób niepełnosprawnych.

Poza działaniami w ramach Nieprzetartego Szlaku Teatr Promienistych zajmuje się przygotowywaniem licznych przedstawień i scenek prezentowanych na uroczystościach szkolnych oraz współorganizowaniem imprez dla całego ośrodka.


TEATR „PROMIENISTYCH” pracujący pod opieką pani Barbary Adamczyk, założony został przez Michała Stanowskiego w październiku 1982 r. przy Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Po wielu latach pracy z dziećmi pełnosprawnymi na zaproszenie dyrektora Kazimierza Olszowego, w roku 1990 teatr „przytulił się” do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie. Dopiero od tego momentu możemy mówić o Teatrze osób niepełnosprawnych. Właśnie w tym czasie w działania teatralne włączyła się wychowawczyni internatu SOSW pani Barbara Adamczyk. Początkowo jako uczestnik i asystent reżysera, dziś opiekun i główny reżyser Promienistych. W latach dziewięćdziesiątych dzięki współpracy Ośrodka z Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Stanowskiego, a następnie Integracyjnym Klubem Animatorów możemy mówić o teatrze integracyjnym. W ten sposób do Promienistych dołączyła uczennica Kasia Mazurek, aby w 2004 roku  po ukończeniu studiów jako pani Katarzyna Mazurek – pracownik SOSW nr 1 opiekować się teatrem razem z panią Basią.

Od 1990 roku do największych sukcesów teatru należą: zakwalifikowanie się na Ogólnopolskie Puławski Spotkania Lalkarzy ze spektaklami „Genesis” (teatr czarny, reż. M. Stanowski), „Ptaki” (teatr czarny, reż. M. Stanowski); 1995 nominacja do wyjazdu do Münser (Niemcy) ze spektaklem „Mały Książe” (reż. B. Adamczyk). W roku 1999 ze spektaklem „Otworzyły się ich oczy” (reż. B. Adamczyk) teatr zakwalifikował się do Finału Sceny Młodych’99 w Lublinie. W 2000 roku po SANS otrzymał nominację do Miejskiej Sceny Amatora, gdzie za spektakl „Czwarty Król” (reż. B. Adamczyk) otrzymał wyróżnienie. W 2004 roku spektakl „Czarcia Łapa” (reż. B. Adamczyk) został nominowany na Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Neprotoptana Steżyna” we Lwowie. W 2005 roku za spektakl „Tajemnica nocy grudniowej” (współreżyseria – B.Adamczyk i K.Rak) na IV Konkursowym Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Kolędniczych „SZCZODRAKI’2005” w Lublinie otrzymali I nagrodę. Poza tymi nagradzanymi „Promieniści” zrealizowali wiele innych widowisk: „Okno” (1998), „Bóg się rodzi” (2000)  „Bal u wróżki” (SANS 2001), „Droga” (2002), „Całą noc padał śnieg” (2003), „Dar” 2005, „Książe z bajki” 2006, „W naszej klasie” (2007), „Uliczka” 2008.

Od początku Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku „Teatr Promienistych” był obecny na scenie, a także przy współorganizowaniu samych Spotkań. Zespół ten przez wiele lat organizował tradycyjny „Bal na Bursakach”, Basia Adamczyk jako wspaniały gospodarz sprawnie organizowała dla uczestników SANS noclegi i wyżywienie, a przede wszystkim zawsze dbała o dobry, ciepły klimat. Z jej inicjatywy  po pierwszym dniu corocznych Spotkań odbywają się „wieczory przy świecach” – spotkania instruktorów – tak ważne dla budowania więzi wśród osób zajmujących się teatrami osób niepełnosprawnych.

Poza działaniami w ramach Nieprzetartego Szlaku Teatr Promienistych i pani Basia Adamczyk zajmują się przygotowywaniem licznych przedstawień i scenek prezentowanych na uroczystościach szkolnych oraz współorganizowaniem imprez dla całego ośrodka. Dlatego też gdzieś od 2009 roku zespół podczas kolejnych Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku skupia się na realizacji fabularyzowanego balu przygotowanego w odpowiedniej konwencji – zgodnej z obowiązującym tematem.

Instruktorzy:

„Przez mijające szybko lata przez naszą grupę przewija się bardzo wielu uczestników (aktorów), którzy pozostawiają swój ślad w dorobku „Promienistych”. Dzięki temu, czego nauczyli się w teatrze – głównie poprzez kontakty z ludźmi, nabieranie obycia i nawyków swobodnego wysławiania się przed większą publicznością, rozwijanie swojej kreatywności – wielu z nich poszło dalej tą drogą, zakładając nawet własne teatry u siebie, w swoich miejscowościach. Dzięki takim osobom, aktorom, przyjaciołom, nasz teatr istnieje i posiada swój specyficzny klimat”.

 

 

Dodaj komentarz

Skip to content