Nieprzetarty Szlak » Teatr To i Owo

Teatr To i Owo

Pochodzenie: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Puławach

Rok założenia: 1995, Puławy


Historia:

Teatr działa przy internacie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach od 1995 r. Warto zauważyć, że grupa jest czysto żeńska – internat jest dla dziewcząt. Tak naprawdę został założony w ośrodku w Janowcu w 1992 roku przez Barbarę Mikołajczuk.

Grupa bierze udział m. in. w Przeglądzie o Puchar Prezydenta Puław oraz Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych oraz w Festiwalu Radości i Uśmiechu Lajkonik w Krakowie. Od czasu przenosin do Puław To i Owo uczestniczy w Cyklu Imprez Nieprzetartego Szlaku.

Wychowanki Pani Basi prezentują swoją twórczość również w konkursach plastycznych i graficznych organizowanych przez Nieprzetarty Szlak.


Teatr działa przy internacie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach od 1995 roku. W 2015 roku teatr „To i Owo” obchodził dwudziestolecie działalności. Uczestnikami zespołu są dziewczęta – osoby z  niepełnosprawnością intelektualną w wieku 9-19 lat. Założycielką i reżyserem zespołu jest Barbara Mikołajczuk. W swojej pracy promuje działania artystyczne osób niepełnosprawnych na terenie Polski i Europy.

„To i Owo” to jeden z nielicznych teatrów, który sięga po techniki teatru lalkowego. Od swojego powstania każdego roku uczestniczy w cyklu Nieprzetartego Szlaku: w spotkaniach teatralnych, konkursach plastycznych, Spotkaniach z Piosenką… a pani Mikołajczuk systematycznie uczestniczy w warsztatach teatralnych NS, sama dokonuje adaptacji różnych bajek. Stroje, kukiełki oraz scenografię zespół przygotowuje samodzielnie, choć w sprawach technicznych pomaga mąż pani Basi, pan Dariusz Mikołajczuk a od kilku lat w pracy zespołu pomaga jej pani Ilona Próchniak.

Zespół teatralny ma na swoim koncie wiele nominacji, wyróżnień oraz nagród. Nagrody są dla dzieci bardzo ważne, są uwieńczeniem ich pracy. Każdego roku teatr „To i Owo” uczestniczy w Międzynarodowych Przeglądach Artystów Nieprzetartego Szlaku w Lublinie, w Wojewódzkich Przeglądach Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, w Miejskiej Scenie Amatora o Puchar Prezydenta Miasta Puławy, trzykrotnie uczestniczył w Festiwalu Radości i Uśmiechu Lajkonik w Krakowie, brał też udział w Festiwalu Dziecięcym Rabka – Zdrój. W 2007 roku „To i Owo” występował na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Neprotoptana Steżyna” we Lwowie oraz na Międzynarodowym Przeglądzie Teatralnym w Kijowie.

Jak widać poza uczestnictwem w przeglądach dla osób niepełnosprawnych zespół próbuje swoich sił w konkursach teatrów osób pełnosprawnych i co warto podkreślić często otrzymuje bardzo wysokie oceny.

Podopieczne pani Mikołajczuk wielokrotnie brały udział Spotkaniach z Piosenką Nieprzetartego Szlaku, wygrywały międzynarodowy konkurs na Znak Nieprzetartego Szlaku:  (Iwona Nawrot w 1997 „Folklor”, 2000 „Monika Kuźma w 2000 „Wędrowanie”, Monika Kuźma w 2003 „Spotkania Rycerskie”. 2004 „Spotkania Teatralne”, Mariola Ścibiorska 2005 „Teatr”, Edyta Więsztal 2008 „Wodny Świat”, Beata Adach 2009 „Świat bajek”, Izabela Chmielewska 2011 „Podróż w czasie”, Izabela Chmielewska 2012 „Świat Kolorów”, Amanda Zuchniarz 2014 „Świat mitów”) a teatr wielokrotnie otrzymał nagrodę za najciekawsze stroje odpowiadające konwencji Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku (1997 -„Folklor”, 1998 -„Miłość”, 2003 -„Spotkania Rycerskie”, 2007 -„Cyrk”).

Barbara Mikołajczuk:

„Jedną z form pracy z dziećmi niepełnosprawnych intelektualnie jest teatroterapia – zabawa w teatr. Jest ona źródłem radości, zaspakaja dziecięce pragnienia i potrzeby, rozwija też zainteresowania. 

Udział dzieci i młodzieży w zajęciach teatralnych pełni rolę wychowawczą, rewalidacyjną, dydaktyczną oraz terapeutyczną. Poprzez występy teatralne dzieci nabierają pewności siebie, przełamują nieśmiałość, czują się ważne i potrzebne, ponieważ dają radość oglądającym. Celem zajęć teatralnych jest także oddziaływanie na emocje, które wywołują u młodych ludzi, umiejętność aktywnego przeżywania piękna, kształtują zdolność współdziałania w grupie i środowisku oraz umożliwiają integrację osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi. Dzieci podczas zajęć ćwiczą dykcję, pamięć, koordynację wzrokowo-ruchową, uczą się odpowiedzialności za całą grupę, kształtują u siebie dyscyplinę, spontaniczność, pozbywają się zahamowań. Dzieci z zespołu teatralnego dowartościowują się tym, że są podziwiane, oklaskiwane i nagradzane. Zespół „To i Owo” wystawia spektakle w technice lalkowej. Animacja lalek jest trudną techniką. Wymaga stałej koncentracji, uwagi. Ale lalka jest bliska dziecku. Dziecko czuje się z lalką bezpieczniej. Zespół pracuje nad spektaklami cały rok. Systematycznie, raz w tygodniu, odbywa się próba. Dużo czasu zajmuje nam tworzenie, poprawianie i udoskonalanie lalek, szycie strojów wykonywanie rekwizytów i scenografii. Jest to praca żmudna ale dająca mnie i dzieciom dużo radości i zadowolenia”.

 
Aktorzy:

 Dominika Boczek, Izabela Chmielewska, Dorota Czarnecka, Aleksandra Karnaś, Wiktoria Koza, Sylwia Marzysz, Aleksandra Staniak, Milena Piętas, Katarzyna Staniak, Natalia Śmich, Edyta Więsztal

Dodaj komentarz

Skip to content